Dobrodošli"PC Art" je privatno preduzeće, osnovano 1989. godine, sa proizvodnjom softvera za poslovnu primenu kao osnovnom delatnošću.

Danas sarađujemo sa preko sto preduzeća u Srbiji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj i Sloveniji. Među korisnicima su male i srednje privatne firme, velika državna i javna preduzeća i institucije.

Razvoj PC Art-a zasnovan je na izradi knjigovodstveno-računovodstvenih aplikacija pod MS Windows operativnim sistemom.

Uz proizvodnju softvera organizovan je i servis koji pruža podršku korisnicima u efikasnijem korišćenju programa, kroz obuku zaposlenih i analizu potreba korisnika.